SERVICES

  1. home »
  2. หน้าแรก »
Out of Home Media (OOH. Media)

ดำเนินงานด้านการวางแผน รวมถึงผลิตและติดตั้งสื่อโฆษณานอกบ้าน, สื่อกลางแจ้ง และสื่อเคลื่อนที่ ทุกรูปแบบทั่วประเทศ อาทิเช่น Street Banner Media, Sunshade Media, รถแห่ประชาสัมพันธ์, รถสองแถว ฯลฯ

สื่อโฆษณา....ที่มีให้ท่านเลือกหลากหลาย ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านสื่อโฆษณามามากกว่า 10 ปีเรามีสื่อให้ท่านเลือก ใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้ามายที่จะตอบโจทย์ให้กับสินค้าและบริการ