LATEST

NEWS

5 ปัจจัยด้าน USE ที่ต้องคำนึงเมื่อนำมาใช้ใน การสร้างเว็บการสร้างเว็บ ให้ดีมีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชมได้นั้น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใน การสร้างเว็บ แต่ในปัจจุบันนี้ การสร้างเว็บ ได้มีการกล่าวถึงคำว่า USE อ่านว่ายูสอะบีลิตี้ เอ้กพีเรียนส์ หรือการสร่งประสบการณ์ของการใช้งานเว็บให้กับผู้ใช้งาน และทำให้เว็บกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานผู้เยี่ยมชม ซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดมาก แต่ผู้เขียนขอสรุปเป็นแนวทางจำนวน 5 ปัจจัย เพื่อให้ การสร้างเว็บ ของคุณนั้นเป็นไปตามหลักของ USE

 

เมนูนำทางต้องมีเสมอ inexpensive uk replica watches

เมนูนำทาง หรือ Navigator มีความสำคัญมากๆเลยใน การสร้างเว็บ เพราะเป็นเสมือนเข็มทิศให้ผู้ที่เข้าในเว็บไซต์ของเรานั้น ทราบว่า ตนเองนั้นอยู่ตรงไหน และการเดินทางของตนเองนั้นกำลังจะไป ณ ที่ไหนเป็นต้น ซึ่งเว็บที่มีระบบ Navigator ที่ดี จะช่วยให้ผู้เยี่ยมชมหมั่นเข้ามาที่เว็บเสมอๆ

 

โลโก้ควรอยู่มุมบนซ้าย

การสร้างเว็บ โดยการคำนึงถึงหลัก USE ข้อต่อมาคือ การใช้โลโก้ของเว็บคุณไว้ที่มุมบนซ้ายมือ อันนี้มันเป็นเรื่องของความปรารถนาของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บที่เขาจะต้องเห็นโลโก้ของเว็บคุณนั้นอยู่ที่มุมบนขวามือ ซึ่งหากไม่มี นั่นเท่ากับว่า การสร้างเว็บ อันนี้ขาดความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้เยี่ยมชมทั่วไป

 

อย่าให้เว็บขาดบทความ

ข้อต่อมาคือ อย่าให้เว็บของคุณนั้นขาดบทความ หรืออาจเป็นเรื่องของ Content ที่มีคุณภาพ เสมอๆ เพราะ ในมุมของ USE ต่างคิดเสมอว่าหากเขาต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ใดๆก็ตาม อย่างน้อยการได้อ่านบทความ หรือการได้ซึมซับเอาแนวคิดในการสร้างเว็บ ติดไม้ติดมือไปบ้าง ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้ว ดังนั้น การสร้างเว็บ อย่าลืมคำนึงเรื่องของบทความนะครับ

 

รูปภาพที่ดี มีค่ามากๆใน การสร้างเว็บ

อย่าลืมรูปภาพใน การสร้างเว็บ เพราะ รูปภาพสามารถช่วยยกระดับคุณภาพของตัวเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี และทำให้เว็บไซต์นั้น มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นครับ

 

อย่าลืมเรื่องเครดิต

อย่าลืมเรื่องเครดิต หมายความว่าในเว็บของเรานั้น เราสามารถที่จะใส่เครดิต หรือกล่าวขอบคุณกับใครๆก็ได้ ซึ่งตรงนี้มีข้อดีคือ ทำให้ผู้เยี่ยมชมรู้ว่า การสร้างเว็บ หรือเว็บของคุณนั้น เป็น การสร้างเว็บ ที่มีความหลากหลายและเป็นประโยชน์ แม้อาจเป็นทางผ่าน แต่มันจะกลายเป็นทางสัญจรต่างหากเล่า ซึ่งถือว่าสำเร็จมากๆ

 

จริงแล้วหลักการของ USE ที่นำมาใช่ใน การสร้างเว็บ นั้นมีเป็นจำนวนมาก และมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนมากทีเดียว เพียงแต่ที่นำเสนอนี้เป็นเพียงประเด็นส่วนน้อย หรือส่วนย่อยเท่านั้น เพราะส่วนใหญ่ๆแล้ว ยังมีเนื้อหาที่ต้องการให้ศึกษาอีกมากมาย หากคุณสนใจก็ลองไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตกับประเด็นเรื่อง USE นะครับ
© 2007-2022 All Right Reserved. www.khaijeaw.com
Contact Me: 081.810.5514 Email : about_omelette@hotmail.com
mersin escort bayan mersin escort
Back to Top