บริษัท เจเคดี อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

PORTFOLIO

http://www.jkdinterrice.com/


ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา สินค้าทางด้านการเกษตรของไทยโดยเฉพาะ
“ข้าวหอมมะลิ” replica watches online sale
ประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในองศ์กร ที่จะเน้นช่วยเหลือ ชาวนาไทยให้มีรายได้ 
อีกทั้งบวกกับการสร้างความมุ่งมั่นขององศ์กรที่อยากจะไปสู่จุดหมายที่องศ์กรตั้งไว้
โดยแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทเริ่มต้นจากการรับซื้อข้าวกับทางชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน
และสหกรณ์กันทรลักษณ์ จำกัด มาผลิตและจำหน่าย 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า JKD เจ้าหลวงคำแดง
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ทางบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณณ์อย่างต่อเนื่อง 
โดยมุ่งเน้น กระบวนการผลิตสินค้าที่ได้รับรองคุณภาพมาตราฐานระดับสากล
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชาวไทยและชาวต่างชาติของบริษัท 
รวมถึงการคัดสรรค์ ข้าวหอมมะลิไทย ที่มีความ ใหม่ หอม และอร่อย เพื่อแข่งขันกับตลาดโลก
© 2007-2021 All Right Reserved. www.khaijeaw.com
Contact Me: 081.810.5514 Email : about_omelette@hotmail.com
Back to Top