เรียนภาษาจีนสำหรับนักศึกษา-ผู้ใหญ่

PORTFOLIO

http://www.kpnchinese.com/


เป็นสถาบันฯ ที่เปิดดำเนินการสอนภาษาจีนกลาง (Mandarin) มากว่า 10 ปี  ในปัจจุบันทางสถาบัน ฯ ได้เปิดศูนย์เพื่อให้บริการทางการเรียนภาษาจีนทั้งสิ้น  4 สาขา ซึ่งเปิดให้บริการตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพ ฯ  ทางสถาบันได้ดำเนินการสอนโดยใช้การเรียนภาษาจีนโดยวิธีธรรมชาติ ที่เน้นการฝึกปฎิบัติจริงมาใช้ในชั้นเรียน  ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ครบทุกด้าน เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนสามารถนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวัน และพูดเจรจาในธุรกิจการค้าได้
© 2007-2021 All Right Reserved. www.khaijeaw.com
Contact Me: 081.810.5514 Email : about_omelette@hotmail.com
Back to Top