จำหน่ายเก้าอี้ห้องประชุมมาตรฐาน ISOซึ่งรับผลิต

PORTFOLIO

http://www.hall-chair.com/


จำหน่ายเก้าอี้ห้องประชุมมาตรฐาน ISOซึ่งรับผลิต
เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำหน่ายเก้าอี้ห้องประชุมมาตรฐาน ISO ซึ่งรับผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โดยเฉพาะเก้าอี้
ห้องประชุม,เก้าอี้ฟังบรรยาย,เก้าอี้โรงหนังแบบธรรมดา
หรือ VIP โดยผลิตเองและนำเข้า มีแบบ ให้เลือกได้ตาม
ต้องการ เพิ่มแลคเชอร์ แบบเปิด-ปิด,ซ่อนในกล่อง
ท้าวแขนหรือติดไว้ด้านหลังที่นั่ง รวมถึงเก้าอี้โรงหนัง
© 2007-2021 All Right Reserved. www.khaijeaw.com
Contact Me: 081.810.5514 Email : about_omelette@hotmail.com
Back to Top