ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ careathome

PORTFOLIO

http://www.thecareathome.com/


จัดทำเว็บไซต์ให้กับ ออกแบบเว็บไซต์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุของเรา

แต่ในปัจจุบัน ด้วยภาระหน้าที่การงานของลู
กหลานที่มีมากขึ้นในแต่ละวัน ทำให้บางครั้งอาจมีเวลาไม่มากพอที่จะดูแลคนที่เรารักและห่วงใยได้อย่างเต็มที่ Care@Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และดูแลผู้ป่วย ยินดีดูแลคนที่คุณรักและห่วงใย โดยทีมงานมืออาชีพที่ดูแลทั้งในเรื่องของสุขภาพกายและใจ ให้เราเป็นเสมือนบ้านที่คอยให้ความสะดวกสบายกับคนที่คุณรักและห่วงใย
โดยเราได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ และให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้สูงอายุ คนชรา ผู้ป่วย เราจึงขออาสาดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ทั้งดูแลตัวเองได้และดูแลตัวเองไม่ได้ ไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือระยะยาว โดยเราเปิดดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และเน้นดูแลในทุกๆด้าน อาทิเช่น

1.ที่พักของผู้สูงอายุ สถานที่มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี เงียบสงบเป็นส่วนตัว เหมาะแก่การพักฟื้น ในส่วนของห้องพัก เน้นความสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี สะดวกสบาย ด้วยอุปกรณ์เสริม และเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึงเครื่องปรับอากาศ เน้นที่มีความโปร่ง โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก และไม่แออัด

2.ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุของเรา ดูแลผู้สูงอายุโดยทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ดูแลทั้งในเรื่องของจิตสังคม ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างถูกต้อง 

3.พนักงานทุกคนได้รับการอบรมในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุมาโดยเฉพาะ ดูเเลและช่วยเหลือในเรื่องของการทำกิจวัตรประจำวัน การเดิน การลุก การนั่ง ตลอดจนการอาบน้ำ แต่งตัว การขับถ่าย และทำกายภาพบำบัดอย่างถูกต้องให้กับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงมากยิ่งขึ้น และอยู่พูดคุยเป็นเพื่อนเพื่อสุขภาพจิตที่ดี
© 2007-2021 All Right Reserved. www.khaijeaw.com
Contact Me: 081.810.5514 Email : about_omelette@hotmail.com
Back to Top