บริษัทไฮเดนกรุ๊ปปริ๊นแอนด์ มีเดีย จำกัด

PORTFOLIO

http://www.hiden.co.th/


ออกแบบ ทำเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์ให้กับบริษัทจัดจำหน่ายหนังสือและโรงพิมพ์ มีการพัฒนาที่ล้ำหน้าตลอดเวลา โดยปัจจุบันเราได้ ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ เครื่องพับอัตโนมัติ shop best-selling patek philippe replica

บริษัทไฮเดนกรุ๊ปปริ๊นแอนด์ มีเดีย จำกัด มีการพัฒนาที่ล้ำหน้าตลอดเวลา โดยปัจจุบันเราได้ ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ เครื่องพับอัตโนมัติ เครื่องไสสันทากาวอัตโนมัติ เครื่องปั้ม / ไดคัท - เครื่องตีพับขนาดใหญ่ เพื่อรองรับงานเล่ม เช่น คู่มือ หนังสือ ตำราเรียน และงานพิมพ์ทั่วไป ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว และปรับเปลี่ยนอ๊อฟฟิตบริการลูกค้า และอาคารด้านนอก ให้มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย เพิ่มความสะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ด้วยบริการที่ครบวงจร ครอบคลุมงานโรงพิมพ์ งาน Digital Print ศูนย์บริการงานเอกสารที่ครบวงจร
© 2007-2021 All Right Reserved. www.khaijeaw.com
Contact Me: 081.810.5514 Email : about_omelette@hotmail.com
Back to Top